Prasidėjo kvalifikacijos tobulinimo programa „Meno terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“

Tai jau antroji šių kursų grupė, kurios dalyviai yra profesionalūs įvairių sričių menininkai. „Meno terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“ kvalifikacijos tobulinimo programą kartu vykdo Vilniaus Dailės Akademija ir Všį „Psichikos sveikatos iniciatyva “. Programos tikslas suteikti menininkui žinių ir įgūdžių reikalingų taikyti meno terapijos metodus bendradarbiaujant komandoje su sveikatos priežiūros specialistais. Klausytojai supažindinami su meno terapijos (MT) sveikatos priežiūros sistemoje ištakomis bei taikymu Lietuvoje, praktiškai dirbama su meno terapijos metodų kūrimu, taikymu ir įvertinimu, įgyjama žinių apie sveikatą ir jos stiprinimą, pasitelkiant kūrybos ir meno priemones, suteikiama žinių apie šiuolaikinę ligų ir negalių sampratą, reabilitacijos, sveikatos stiprinimo ir prevencijos pagrindus, sveikatos biologinius, psichologinius ir socialinius rizikos veiksnius, santykius su sveikatos problemų turinčiu žmogumi (klientu), darbą komandoje su sveikatos priežiūros specialistais, su sveikatai poveikį darančia aplinka ir įvairiais meno sveikatai projektais.

Programa VDA Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje pradėta 2011 m. (gyd. Nijolė Goštautaitė Midttun, gyd. Danguolė Survilaitė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė). Programoje dėsto įvairių meno sričių VDA dėstytojai, medicinos ir sveikatos priežiūros specialistai. Programos apimtis 60 kreditų, trukmė – 1,5 metų.