Sniego gniūžtė

Apie

Bendravimo sveikatai stovykla: „Sniego gniūžtė“ – jau ilgiau nei 20 m. Kauno raj. Vykdoma prevencinė programa, parengta 1993-1994 m. kaip amerikietiškos programos „Operation Snowball“ lietuviškas variantas. Lietuviško šios programos koncepcijos autorius prof. Antanas Goštautas, kuris vadovavo ir prižiūrėjo visus adaptavimo darbus tuometiniame Kardiologijos Instituto Medicininės psichologijos ir sociologinių tyrimų laboratorijoje. Programa buvo išversta, pasirinktas „Sniego gniūžtės“ pavadinimas, ji buvo pritaikyta mokyklos Lietuvoje aplinkai, derinant su tuomet vykdyta Nacionaline mokinių profilaktikos programa ir jos pagrindu apmokytos pirmosios lietuviškos mokyklose veikusios grupės (kai kurios veikia iki šiol). Ši programa  nepertraukiamai vykdyta nuo pirmosios stovyklos 1994 m. iki dabar. Per daugiau nei 20 m. programa buvo vertinama, nuolatos tobulinama, šiek tiek keitėsi jos pavadinimas bei įgyvendinimas.

Dabartinis programos modelis, grindžiamas bendravimo psichologijos mokslo principais – tai veiksmingų bendravimo priemonių sutelktų į intensyvų sveikatai palankaus elgesio ir vertybių ugdymą visuma – Bendravimo sveikatai stovykla „Sniego gniūžtė“. Siekiant užtikrinti metodologinį nuoseklumą programą vykdo programos rengėjų apmokytos ir prižiūrimos komandos. Programą įgyvendina psichologijos arba psichikos sveikatos srities išsimokslinimą įgiję specialistai, kurie turi praeiti ne trumpesnius kaip 6 val. vidinius programos mokymus. Visi programoje dalyvaujantys mažų grupių vadovai – moksleiviai praeina 20 val. vidinius mokymus prieš prasidedant programai. Dvi dienas prieš stovyklą vyksta privalomi praktiniai mokymai visam stovyklos personalui, per kuriuos pasiruošiama priimti stovyklautojus, dirbama komandoje. Mokymo-metodinį darbą pasirengimo stovyklai metu atlieka Bendravimo sveikatai mokykla „Sniego gniūžtė“ stovyklų patirtį turintys psichologai.


Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas (2019-2020 m.)

Psichikos sveikatos iniciatyva nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio vykdo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamą projektą „Tabako gaminių ir e-cigarečių vartojimo nutraukimo intervencijos moksleiviams vidurio Lietuvoje“, kurį sudaro dvi pagrindinės veiklos:

  • intensyvi bendravimo ugdymo stovykla „Sniego gniūžtė“;
  • konsultavimo intervencijos „Mokykla be tabako: pagalba metant rūkyti“ įdiegimas vidurio Lietuvoje.

sveikatos_fondas_logotipas_naudojamas

Projektu siekiama kurti nuoseklią ir tvarią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo (įskaitant ir didžiausią dėmesį skiriant tabako ir tabako gaminių vartojimo) prevencijos mokyklose programą, nuosekliai apjungiant mokslo įrodymais pagrįstas ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas priemones. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija mokyklose – reikšmingai mažina lėtinių neinfekcinių ligų paplitimą ateityje, todėl gali padėti sumažinti sveikatos netolygumus ir pasiekti vieną svarbiausių Lietuvos sveikatos programos tikslų. Šiame projekte apjungiamos jau išbandytos ir veiksmingos prevencijos mokyklose priemonės ir nauji metodai stiprinantys Sveikatos visose politikose koncepciją regione. Tokiu būdu užtikrinamas prevencinių metodų taikymo nuoseklumas ir tvarumas regioniniame lygmenyje.


Bendravimo sveikatai stovykla „Sniego gniūžtė“ 2019 m.

2019 m. spalio 31 d. – lapkričio 3 d. Vilkijoje įvyko regioninė stovykla  „Bendravimas sveikatai – Sniego gniūžtės mokykla, 2019“. Šiame renginyje dešimtų klasių moksleiviai ne tik įdomiai leido laisvalaikį be svaigalų kartu su bendraamžiais ir suaugusiais vadovais, bet ir mokėsi. Atvyko moksleiviai iš Panevėžio, Joniškio, Jonavos, Kauno rajono, Prienų, Klaipėdos rajono, Ignalinos, Šiluvos.

img_20191106_103539_resized_20191107_032025499_5